Farní ohlášky pro 17. neděli v mezidobí

Vydáno: 25.7.2021 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Mše sv. sloužíme v našich kostelích podle běžného pořádku. Je ale potřeba dodržovat hygienická nařízení – roušky, rozestupy, desinfekce apod. Buďme ohleduplní k druhým a chraňme své i jejich zdraví.

 

Slavíme dnes pouť k sv. Jakubovi, našemu farnímu patronu. Děkujeme všem za přípravu. Hlavní poutní mše sv. je v našem farním kostele v 10.30 h. Před tím je ještě také u sv. Jakuba mše sv. v 8.30 h. Kromě těchto dvou mší sv. už je v našich kostelích mše sv. pouze ve Vyskytné. Všichni jsou zváni na pouť ke sv. Jakubovi,  potom ještě zveme na farní odpoledne s programem na faře.

Dnešní neděli 25.7. je také první Světový den prarodičů a seniorů. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova „Já jsem s vámi po všechny dny“. Také je možno získat plnomocné odpustky a zvláštní milosti za obvyklých podmínek při slavení tohoto dne, při návštěvě potřebných starších lidí v nouzi nebo obtížné situaci a také při obětování svých obtíží milosrdnému Bohu.

V sobotu 31.7. je památka sv. Ignáce. Ráno v 8 h bude poutní mše sv. v našem kostele sv. Ignáce. U sv. Jakuba mše sv. nebude.

Letos se bude zahajovat velká oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme přislíbenou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Farnost je nyní ve značné finanční nouzi, podepsal se na tom mimo jiné i výpadek ve sbírkách v koronavirové době. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplníme. 

Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci. Minulou neděli 18.7. – 26.555 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost. Příští sbírka na tento účel bude 15.8.

Aktuální bohoslužby zde.

 A přejeme vám všem přes všechny problémy stále požehnaný čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN