Farní ohlášky pro 2. neděli adventní

Vydáno: 3.12.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Dnešní neděli 4.12. se po mši svaté v 10.30 h uskuteční u sv. Jakuba Farní kavárnička a malý misijní prodej, při kterém můžete dobrovolným příspěvkem podpořit misii v Paraguayi. Srdečně děkujeme všem, kteří s přípravou kavárničky a prodeje pomohli. Pokud chcete misii podpořit, ale neměli jste možnost dnes, můžete také příští neděli u Matky Boží po všech mších svatých.

Vzadu v kostele u sv. Jakuba si můžete prohlédnout malou výstavu o paraguayské misii. Výstava ukazuje to, co už se vybudovalo, ale i to, co je v plánu dál. Informace o misii a fotky můžete nalézt také na stránkách farnosti.

Dnešní neděli 4.12. v 15 h v kostele sv. Ignáce je modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, slavnostní obnova záslibu Mariánské družiny a přijetí nové členky. Všichni jsou srdečně zváni.

V pondělí 4.12. dopoledne bude opět setkání maminek s dětmi. Sraz v 9.30 h na faře.

V úterý 6.12. bude v 18 h u sv. Jakuba pravidelná dětská mše sv. – a možná přijde i  Svatý Mikuláš.

Ve středu 7.12. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná katecheze P. Kamila.

Ve čtvrtek 8.12. na Slavnost Panny Marie bude u sv. Jakuba mše svatá také večer v 18 h.

V pátek 9.12. v 15.30 h budou požehnána obnovená Boží muka u kostela sv. Jana Křtitele.

Zveme na všechny adventní neděle při mši svaté u sv. Jakuba v 10.30 h děti do průvodu s lucerničkami.

V kostele máme stolní kalendáře na rok 2023. Příspěvkem 100 Kč za kalendář podpoříte naše farnosti.

Komunita Sant´Egidio připravuje vánoční pohoštění pro lidi bez domova na neděli 18.12. ve 12.30 h v prostorách jakubské fary. Prosíme dobrodince, kteří by byli ochotni připravit jídlo na společný stůl, a to bramborový salát, smažené řízky, a vánoční cukroví. Vaše dary můžete přinést k bočnímu vchodu proti sakristii v uvedený den od 10.00 do 11.45 h. Vítaná pomoc bude i při samotném pohoštění. Kontaktní osoby Tomáš a Pavla Kvasničkovi. Bližší informace na vývěsce.

Pokračuje oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Stojí lešení, probíhá restaurátorská oprava fasády a její výzdoby. Pracuje se i na střeše. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 20.11. bylo 34.254 Kč. Další sbírka je v neděli 18. prosince. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať. Je možné přispět i prostřednictvím donator.cz.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN