Farní ohlášky pro 2. neděli v mezidobí

Vydáno: 15.1.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

V rámci synody, kterou vyhlásil papež František, se zapojuje i naše farnost. Koordinátory pro naši farnost jsou manželé Piáčkovi. Informace o tom, jak vše probíhá, naleznete na webu.

Milí farníci,

často dostáváme dotazy, jak to vypadá se synodální setkáváním v naší farnosti.

Na synodálních otázkách určených pro farnosti a malé společenství pracuje v naší farnosti několik společenství a v rámci farnosti máme ještě další dvě skupiny. Nás osobně inspiruje různorodost vzájemných pohledů jednotlivých věřících na naši církev a farnost. Máme z toho velkou radost a věříme, že způsob naslouchání a formulování vlastního názoru “jak se v církvi, našem farním společenství cítím” je velmi přínosné. Každá doba má svá specifika a vyžaduje hledat nové způsoby, jak prožívat společně radost z živého Krista a předávání víry v rodinách a svém okolí.

Při každém setkání nad synodními tématy vnímáme ve společenství působení Ducha Svatého. Je inspirující pozorovat, jak Duch Svatý působí v každém z nás. Rozhodli jsme se, že k synodě vyčleníme část nástěnky ve farním kostele sv. Jakuba a zároveň se pokusíme dát maximum informací na farní web. Pokud máte k probíhajícímu synodální procesu dotazy, můžete nás oslovit v neděli po mši svaté 10.30 u sv. Jakuba nebo na telefonním čísle 732 648 232. Děkujeme všem za modlitby. Prosíme, abyste ve svých modlitbách za synodu neustávali. Na nástěnce si můžete vzít modlitbu papeže Františka za probíhající synodu.

manželé Bára a Petr Piáčkovi.

 

Ve středu 19.1. po ranní mši sv. bude na faře pravidelná katecheze P. Kamila.

Volně k dispozici jsou ještě stolní kalendáře na tento rok.

Letos se bude zahajovat velká oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme poskytnutou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplníme. Tento týden bude vyhodnoceno výběrové řízení na firmu, která bude opravu dělat. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, tedy dnešní neděli 16. ledna. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem krásný a požehnaný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN