Farní ohlášky pro 28. neděli v mezidobí

Vydáno: 10.10.2020 | Autor: P. Štěpán | Zpět

Náhled

Od pondělí 12. října je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob. Mše svaté ve všední dny budou slouženy v obvyklých časech, účast bude umožněna těm, kteří mají na danou mši zapsanou intenci. Hlavní mše svatá v neděli je vždy sloužena za farnost. Protože bychom neradi nikoho zvýhodňovali, bude tato mše svatá sloužena soukromě bez možnosti zúčastnit se. Intence ostatních nedělních mší svatých budou odslouženy kněžími v nejbližších dnech.


Stále platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě, kéž se nám podaří prožít neděle a sváteční dny i v soukromí slavnostně, zbožně a s vědomím Boží blízkosti a péče.


Pan biskup Vojtěch ruší všechna setkání na území brněnské diecéze, při nichž počest účastníků přesahuje deset osob. V naší farnosti se toto nařízení týká výuky náboženství, setkání seniorů, vzdělávacích přednášek a malé scholy.


Příprava na křest dospělých, příprava na biřmování a setkání mládeže budou pokračovat i nadále, protože zde je počet účastníků menší než 10. Kdo by se ovšem na osobní účast necítil, je samozřejmě ze setkání omluven. Příprava na biřmování bude probíhat jak ve středu od 18:00, tak v pátek od 16:00. Středeční skupinu povede P. Kamil, páteční P. Štěpán.


Na faře a v kostelích jsou k dispozici stolní kalendáře vydané při příležitosti výročí 900 let premonstrátského řádu – 75 Kč.


Prosíme o zapůjčení negativů nebo fotografií kostela sv. Jakuba z doby před jeho opravou, tj. přibližně z 80. a 90. let.


Spolubratři a farníci ze Svatého Kopečka u Olomouce připravují knihu k nedožitým 50. narozeninám P. Bernarda. Prosíme o krátký příspěvek s osobní vzpomínkou nebo o fotky s P. Bernardem z doby, kdy působil v Jihlavě a Dlouhé Brtnici. Vzpomínku nebo fotku pošlete prosím P. Hyacintovi na email gotsalk@seznam.cz.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN