Farní ohlášky pro 3. neděli adventní

Vydáno: 10.12.2022 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a pečením na Farní kavárničku a misijní prodej. Velké Pán Bůh zaplať také všem, kteří finančně na misii v Paraguayi přispěli. Misii lze podpořit ještě dnes po všech bohoslužbách u Matky Boží.

Vzadu v kostele u sv. Jakuba si ještě můžete prohlédnout malou výstavu o paraguayské misii.

Ve středu 14.12. po ranní mši svaté bude na faře pravidelná vzdělávací přednáška paní Vlachové.

Ve středu 14.12. od 18 h v kostele sv. Jakuba Večer chval.

Ve středu 14.12. od 19 h v kostele sv. Ignáce koncert Gospelové vánoce.

Ve čtvrtek 15.12. od 16 h v kostele sv. Jakuba brigáda – stavění stromků a pódia pod betlém.

Tři adventní soboty schola Iuventus doprovází u svatého Jakuba ranní mše svaté zpěvem adventních rorátů.

V sobotu 17.12. v 18 h v kostele sv. Ignáce tradiční (tridentská) latinská mše svatá. Bude každou třetí sobotu v měsíci.

Zveme na všechny adventní neděle při mši svaté u sv. Jakuba v 10.30 h děti do průvodu s lucerničkami.

V kostele máme stolní kalendáře na rok 2023. Příspěvkem 100 Kč za kalendář podpoříte naše farnosti.

Komunita Sant´Egidio připravuje vánoční pohoštění pro lidi bez domova na neděli 18.12. ve 12.30 h v prostorách jakubské fary. Prosíme dobrodince, kteří by byli ochotni připravit jídlo na společný stůl, a to bramborový salát, smažené řízky, a vánoční cukroví. Vaše dary můžete přinést k bočnímu vchodu proti sakristii v uvedený den od 10.00 do 11.45 h. Vítaná pomoc bude i při samotném pohoštění. Kontaktní osoby Tomáš a Pavla Kvasničkovi. Bližší informace na vývěsce.

Zveme všechny mladé na Vánoční spolčo, které bude v pátek 23. 12. Začne v 18 hodin mší svatou, pak bude pokračovat na faře.

Oznamujeme změnu termínu Farního tábora a předcházejícího Tábora pro mládež, protože se náš a skautský tábor překrývaly. Novým termínem Tábora pro mládež je 1. - 8. červenec, Farního tábora pak 8. - 15. červenec. Všechny děti i mladí jsou srdečně zváni. Více info na stránkách jihlavskamladez.cz.

Rozpis vánočních bohoslužeb je na nástěnce a na webu. Na Štědrý den je ještě adventní mše sv. u sv. Jakuba v 8 h ráno, potom už vánoční mše sv. v 16 h a 23 h. V Malém Beranově ve 21 h, ve Vyskytné ve 22 h a v Rančířově ve 23 h. V neděli na Hod Boží vánoční je obvyklý nedělní pořad včetně večerní mše sv. V pondělí na Svátek sv. Štěpána jsou mše sv. jako v neděli, nebude ale mše sv. ve Vyskytné ani večerní mše sv. u sv. Jakuba, bude mše sv. v kapli sv. Kříže v nemocnici Na Kopečku ve 14 h. V pátek 30.12. bude svátek Svaté Rodiny, mše sv. u sv. Jakuba v 8 h a 18 h, při mši svaté obnova manželských slibů. V sobotu 31.12. v 15 h u sv. Jakuba mše sv. na poděkování za uplynulý rok.

Pokračuje oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Stojí lešení, probíhá restaurátorská oprava fasády a její výzdoby. Pracuje se i na střeše. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 20.11. bylo 34.254 Kč. Další sbírka je příští neděli 18. prosince. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať. Je možné přispět i prostřednictvím donator.cz.

Aktuální bohoslužby zde.

Vánoční bohoslužby tady.

A přejeme vám všem požehnaný adventní čas.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN