Farní ohlášky pro 6. neděli velikonoční

Vydáno: 8.5.2021 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Situace se vyvíjí, moc tomu nerozumíme, ideální to pořád není, ale myslíme na vás a rádi se s vámi zase setkáváme. Vládní nařízení jsou stále dost nepřehledná, ale od neděle 2.5. už sloužíme mše sv. v našich kostelích podle běžného pořádku. Je ale potřeba dodržovat hygienická nařízení – roušky, rozestupy, desinfekce apod. Buďme ohleduplní k druhým a chraňme své i jejich zdraví. Kdo se necítí, účast není povinná.

 

NABÍDKA MODLITEBNÍHO SPOLEČENSTVÍ VŠEM FARNÍKŮM

Kdokoliv by nás chtěl poprosit o modlitbu za někoho, za něco, ……. (záleží na každém, jak by chtěl být konkrétní nebo anonymní) – my bychom prosby předkládali Bohu s vírou a důvěrou, že předložené prosby vyslyší podle své vůle.

Kontakty pro prosby:   - 603 257 570

                                  - annamyskovaslunecnice@gmail.com

                                  - messenger, whatsapp – Anna Myšková

                                  - prosba vložená do obálky a odevzdaná v sakristii.

 

Každou 1. neděli v měsíci bude od 15 h v kostele sv. Ignáce modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a po ní Mariánská pobožnost – všichni jste srdečně zváni.

 

Dnešní neděli 9.5. je vyhlášena sbírka na pronásledované křesťany. Konkrétně bude použita na pomoc křesťanům na Blízkém Východu.

 

Dnešní neděli 9.5. je pouť v Čížově ke cti sv. Floriána v 11 h. V Rančířově není mše sv.

 

Od dnešní neděle 9.5. bude v květnové neděle ve Zborné odpoledne v 16 h májová pobožnost.

 

Příští neděli 16.5. bude pouť v Plandrech ke cti sv. Jana Nepomuckého v 11 h. Ve Vyskytné nebude mše sv.

 

Náboženství pro děti ani přípravu 1. sv. přijímání ani na biřmování už nyní do konce školního roku otevírat nebudeme. Budeme se těšit na podzim na začátek nového školního roku, snad už bude situace normální.

 

Letos se bude zahajovat velká oprava kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme přislíbenou velkou dotaci, bude ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Farnost je nyní ve značné finanční nouzi, podepsal se na tom mimo jiné i výpadek ve sbírkách v koronavirové době. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc. Bližší informace o plánovaných opravách a požadavcích postupně doplníme. Tisková konference k dané věci i k otevření prohlídkového okruhu u sv. Jakuba bude v pondělí 17. května.

 

A přejeme vám všem přes všechny problémy stále požehnaný velikonoční čas.

Naše bohoslužby - zde

 

Přejeme všem požehnanou neděli a celý týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN