Farní ohlášky pro 9. neděli v mezidobí

Vydáno: 1.6.2024 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Dnešní neděli 2.6. v 10.30 h u sv. Jakuba je při mši svaté 1. svaté přijímání dětí. Pamatujme na ně v modlitbě.

Dnešní neděli 2.6. v 15 h v kostele sv. Ignáce je modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a pobožnost Mariánské družiny.

Ve středu 5.6. bude v 9 h po mši sv. na faře pravidelná vzdělávací přednáška paní Vlachové.

V pátek 7.6. na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova bude v 18 h poutní mše sv. v kostele v Malém Beranově – sloužit bude místní rodák karmelitán P. Vojtěch Kodet.

Je již tradicí, že se naše farnosti zapojují do Noci kostelů, která letos proběhne v pátek 7.6. Je to pro nás příležitost, jak i sekulárnímu světu prezentovat naši víru, se kterou se také pojí čas strávený v kostelích. Pastorační rada společně s Centrem pro rodinu připravila doprovodný program, jenž najdete na nástěnkách a na webu Noci kostelů. Pro letošní rok bude program ve dvou kostelích a to jak u sv. Jakuba, tak u sv. Ignáce. Kdo z Vás by se chtěl zapojit do organizace a pomoci se zajištěním bezproblémového večera, budeme rádi. Můžete se hlásit u jakéhokoli člena pastorační rady nebo v sakristii kostela. Děkujeme, Vaše pastorační rada.

V měsíci červnu se nebude konat příprava na křest dospělých ani katecheze pro dospělé. Sejdeme se opět po prázdninách v novém školním roce.

Farní knihovna bude naposled před prázdninami otevřena v úterý 4. června od 16 do 17.45 hod. Přijďte si vybrat četbu na prázdniny.

Zveme všechny děti od 1. do 9. třídy na farní tábor, který se uskuteční od 14. do 21. července na faře ve Starči u Třebíče. Podrobnější informace a přihlašovací formulář naleznete na stránkách Jihlavské mládeže.

Otec biskup se svými spolupracovníky posílají svůj druhý videolist AŽ NAVĚKY, který je možno shlédnout na diecézním youtube kanálu.

Tak nám již končí první etapa opravy kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc, na zaplacení jsme si museli půjčit. Práce již prakticky skončily, dodělávat se budou již jen nějaké drobnosti a nedodělky, a to nyní na jaře. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 19.5. bylo 38.120 Kč. Další sbírka je v neděli 16. června. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN