Farní ohlášky pro neděli Nejsvětější Trojice

Vydáno: 25.5.2024 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Ve středu 29.5. bude v 9 h po mši sv. na faře pravidelná katecheze otce Kamila.

Ve čtvrtek 30.5. v 15.30 h bude poutní mše sv. ke cti sv. Zdislavy v Jihlavě v nemocniční kapli. Sloužit bude nemocniční kaplan P. Jakub Tůma.

Ve čtvrtek 30.5. oslavíme slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. U sv. Jakuba bude mše svatá s adorací a svátostným požehnáním také večer v 18 h.

Příští neděli 2.6. v 10.30 h u sv. Jakuba bude při mši svaté 1. svaté přijímání dětí. Ke svátosti smíření půjdou v pátek po večerní mši svaté. Pamatujme na ně v modlitbě.

Zveme všechny děti od 1. do 9. třídy na farní tábor, který se uskuteční od 14. do 21. července na faře ve Starči u Třebíče. Podrobnější informace a přihlašovací formulář naleznete na stránkách Jihlavské mládeže.

Oznámení od mládeže – Děkujeme za pomoc při vybourávání dřevěné vestavby ve Farním centru minulou sobotu. Prosíme o pomoc při pokračování tuto sobotu 1. června. Kdo z mužů by měl čas, přihlaste se Vojtovi Molvovi (737 209 503, molvavojtech@gmail.com). Předem velké díky.

Je již tradicí, že se naše farnosti zapojují do Noci kostelů, která letos proběhne v pátek 7.6. Je to pro nás příležitost, jak i sekulárnímu světu prezentovat naši víru, se kterou se také pojí čas strávený v kostelích. Pastorační rada společně s Centrem pro rodinu připravila doprovodný program, jenž najdete na nástěnkách a na webu Noci kostelů. Pro letošní rok bude program ve dvou kostelích a to jak u sv. Jakuba, tak u sv. Ignáce. Kdo z Vás by se chtěl zapojit do organizace a pomoci se zajištěním bezproblémového večera, budeme rádi. Můžete se hlásit u jakéhokoli člena pastorační rady nebo v sakristii kostela. Děkujeme, Vaše pastorační rada.

Kdyby měl někdo zájem, je tu nabídka na dvoudenní putování po rakouských klášterních bylinkových zahrádkách. Bližší informace na webu, případně na nástěnce.

Otec biskup se svými spolupracovníky posílají svůj druhý videolist AŽ NAVĚKY, který je možno shlédnout na diecézním youtube kanálu.

Tak nám již končí první etapa opravy kostela sv. Ignáce – střecha a fasáda. Máme velkou dotaci, je ale samozřejmě potřeba také nezanedbatelný podíl farnosti. Prosíme proto o jakoukoliv finanční pomoc, na zaplacení jsme si museli půjčit. Práce již prakticky skončily, dodělávat se budou již jen nějaké drobnosti a nedodělky, a to nyní na jaře. Sbírka na opravu je každou 3. neděli v měsíci, v neděli 19.5. bylo 38.120 Kč. Další sbírka je v neděli 16. června. Za vaše dary velké Pán Bůh zaplať.

Aktuální bohoslužby zde.

A přejeme vám všem požehnaný a milostiplný týden.

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN