Ježíš Kristus Král - Poslední soud

Vydáno: 21.11.2020 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

Ježíš Kristus Král – Poslední soud

Jen pár myšlenek k zamyšlení nad tématem dnešní neděle.

Jak si představujeme poslední soud a jak na něm asi obstojíme? Bojíme se?

Určitá bázeň je asi normální a přirozená. Strach bychom ale asi z Pána Boha mít neměli. „Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych jej zachránil“ – říká Pán Ježíš. Záchranu, spásu  potřebujeme, každý z nás. Ne pro vlastní skutky, ale pro Boží lásku a milosrdenství budeme zachráněni. Aby nás Bůh mohl zachránit a vysvobodit z hříchu, musíme ale sami chtít. Bez naší touhy po životě s Bohem, proti naší vůli nás ani všemohoucí Bůh nemůže zachránit, protože On naši vůli respektuje.

Kdy se zaposloucháme do dnešního evangelijního příběhu o Posledním soudu, tak si máme znovu uvědomit, že nejdůležitější není „nedělat nic špatného“, ale je potřeba „dělat něco dobrého“. Možná si můžeme myslet, že budeme spaseni, kdy nebudeme mít hříchy, když nebudeme dělat špatnosti. Hříchy, a to jakékoliv, ale Bůh kajícníkovi odpustí. Důležité pak ale je, abychom, třeba i jako hříšníci, dělali něco dobrého, abychom využívali svých schopností a možností, darů které jsme od Pána Boha dostali, ke konání dobra. Abychom nebyli zaměřeni jen na sebe a své problémy, ale abychom dokázali vnímat i druhé okolo sebe a byli připraveni pomoci, třeba i drobností. Boží království, život v lásce není až někde na druhém břehu na věčnosti, ale začíná už tady, v našem pozemském životě. Již zde máme prožívat Boží blízkost a milovat Pána Boha nade všechno a bližního jako sebe.

Přeji nám všem, ať se nám toto daří, ať jsme opravdu milovanými Božími dětmi. Pána Boha se nebojíme, do jeho lásky se s důvěrou odevzdáváme.

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN