Misie Božího milosrdenství v Paraguayi

Vydáno: 2.12.2022 | Autor: P. Štěpán | Zpět

Náhled

Paraguay je jedním z nejchudších jihoamerických států. Hlavním městem je Asunción. Drtivá většina obyvatel je katolického vyznání. Na konci 19. století byla postižena velkou katastrofou. V Paraguayské válce zemřelo 90% všech mužů. To vedlo k rozpadu klasického rodinného soužití. Tento problém přetrvává v paraguayské společnosti dodnes a je velkou výzvou pro tamější církev.

Od roku 2005 působí v Paraguayi jako misionář otec Marek Duda, který byl předtím farářem u Matky Boží v Jihlavě. Po roce se k němu na několik let připojil také otec Dariusz Gaczyński, jenž byl za otce Marka v Jihlavě kaplanem.

Cílem otce Marka bylo město Areguá, které leží nedaleko Asunciónu hlavního města Paraguaye, a v jehož blízkosti ležely nevyužité 4 ha půdy, které již dříve získal polský misionář otec Rufin Orecký.

Na tomto místě se minorité rozhodli založit Centrum Božího milosrdenství (dále jen Centrum), neboť v Paraguayi je velmi silný kult Božího milosrdenství a laické skupiny, které se věnují tomuto kultu, potřebovaly formaci a duchovní patronát.

Lidé v Areguá žili ve velmi bídných podmínkách, tak pro ně otec Marek musel na prvním místě začít budovat sociální zázemí. Až poté přišla na řadu výstavba Národní svatyně Božího milosrdenství, která je poutním místem pro celou Paraguay.

Roku 2008 se k misii připojily také tři sestry z kongregace opavských františkánek. Mezi nimi i sestra Barbora Jurášková, která předtím taktéž působila v Jihlavě. Sestry jsou v osadě velkou pomocí a mají na starosti děti.

V Centru vzniklo zázemí pro děti s místností na hraní, učebnou a jídelnou. Patronkou těchto prostor je sv. Anežka Česká. Děti jsou sváženy z okolních vesnic na korbě pick-upu.

Také tam byla postavena kaple Nejsvětější svátosti, ve které probíhá neustálá adorace, při které se již 15 let ve dne v noci střídají mladí.

Zdravotními a humanitárními potřebami, tedy jídlem a léky, zásobují z Centra indiánskou osadu Chaco vzdálenou 700 km. V osadě byla postavena kaple sv. Františka. Také zde otec Marek zajišťuje duchovní službu.

V rámci Centra byl také postaven dům pro chudé staré lidi, kteří byli vyhozeni na ulici. Provoz tohoto domu je potřeba i nadále finančně zajišťovat podobně jako veškerou další činnost.

Centrum také platí studium několika mladým, například medikům. Jeden medik z druháku se obětavě po nocích stará o ony důchodce a ve dne pak studuje.

Nyní se navíc snaží otec Marek zajistit peníze pro chlapce, který od narození neslyší. Tento chlapec potřebuje chirurgické zákroky a také naslouchátka. Aby to nebylo málo, pochází z velmi chudé rodiny, která potřebuje novou střechu pro svůj dům, do kterého značně zatéká, a i v tomto směru otec vyvíjí snahu pomoci.

Aby Centrum bylo alespoň částečně schopné získávat peníze samo, tak chová nějaká hospodářská zvířata a jejich produkty, třeba mléko, sýry, vajíčka, pak prodává.

I na poli pastoračním a evangelizačním je samozřejmě Centrum Božího Milosrdenství velmi aktivní. Kromě nezbytné duchovní služby, jako je vedení modliteb, vysluhování mši svatých a ostatních svátostí pro obyvatele z Centra a okolních vesnic, tak je vytvářena další činnost, která má větší dosah.

V areálu vystavěli nádhernou Národní svatyni Božího milosrdenství, ve které se konají poutě či setkání mládeže z celé Paraguaye. K nátuře místních obyvatel patří také eucharistické či mariánské průvody.

Evangelizace probíhá také pomocí Rádia Božího milosrdenství, které má v Centru svou redakci. Tu pomohl do velké míry zařídit technickým vybavením otec Leoš Ryška, ředitel TV Noe.

Vše co výše zmiňujeme, bylo možné jenom díky velmi štědré pomoci z České republiky, a mezi všemi místy, ze kterých peníze putují, vyniká právě Jihlava. Otec Marek i sestry františkánky za tuto pomoc z celého srdce děkují, velmi si jí váží, vyprošují všem dárcům milosti při mších svatých a doufají v další pomoc.

Rádi bychom také sdíleli nabídku otce Marka, který shání jednoho či dva dobrovolníky, kteří by přijeli třeba na rok do Areguai učit mladé česky (není třeba na nějaké odborné úrovni, jen aby se domluvili). Mladí by pak mohli studovat na našich univerzitách a kvalitní vzdělání, které zde získají, pak zhodnotit ve své rodné zemi.

Několik fotek je možné prohlédnout zde.

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN