Přišel skrze vodu a krev

Vydáno: 11.4.2021 | Autor: P. Štěpán | Zpět

Náhled

"Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda." (1 Jan 5,6) Co si pod tím můžeme představit? Existuje několik výkladových proudů. Někteří vykladači v tom vidí zdůraznění Ježíšova lidství, v tomto pojetí by voda symbolizovala duši a krev tělesnost. Pro jiné je zde symbolika svátostí. Pán Ježíš k nám přichází skrze vodu křtu a krev Páně v eucharistii. Další zde zase vidí odkaz na události ze života Pána Ježíše, na jeho křest v Jordáně a na jeho ukřižování. V popisu umučení Páně u sv. Jana je také zmínka o krvi a vodě. Když jeden z vojáků probodne Ježíšův bok, hned vyjde krev a voda. Následující verš praví, že ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé.

Voda je symbolem života, stejně tak je život v krvi. Jsou to tedy vhodné prostředky pro svědectví spolu s Duchem. Pro izraelitu bylo svědectví věrohodné, pokud bylo potvrzené ústy dvou nebo tří. Ať se přikloníme ke kterémukoli z oněch třech výkladových proudů, důležité je to, o čem Duch, voda a krev svědčí. Tedy že „Bůh nám dal věčný život, a tento život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Božího Syna, život nemá.“ (1Jan 5,11-12) Krev a voda jsou znamením života, které dává ukřižovaný a vzkříšený Kristus.

Toto darování Syna není něco vnějšího, Pán je uvnitř nás, v našem srdci. Kdo má Syna a tedy lásku uvnitř, má tuto lásku sdílet s ostatními. Znamením pravé lásky je zachovávání přikázání. Pro sv. Jana existují pouze 2 přikázání: věřit a milovat. Jedno nemůže být bez druhého. Víra otevírá cestu k novému životnímu stylu. Kdo prožívá svůj život jako vztah lásky k Bohu, neuzavírá se do sebe, ale tuto lásku projevuje navenek směrem k bližním. Přeji vám i sobě, aby bohatství obdarování, kterého se nám dostalo, z nás vyzařovalo navenek a projevovalo se konkrétními skutky lásky.

Hledání
Předchozí měsíc  Únor 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN