Společenství eucharistická hodina

Vydáno: 12.5.2023 | Autor: P. Štěpán | Zpět

Náhled

Arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner zřídil duchovní společenství věřících Eucharistická hodina. Je to duchovní společenství věřících svěřené pod ochranu sv. Norberta. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je vedena na Strahovském opatství premonstrátského řádu. Společenství nemá právní subjektivitu. Společenství navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala už v barokní době. Poprvé bylo ustavičné klanění zavedeno v r. 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Žádné konkrétní modlitby nejsou závazné. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb, z nichž si může každý vybrat. Stejně tak může číst úryvky z Písma, zvláště z evangelií, a rozjímat o nich, nebo se modlit vlastními slovy, či jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.

„Prosím duchovní správce farností, aby o tomto společenství informovali věřící a zprostředkovali přihlášení zájemců, aby členům umožňovali adorace, a tam, kde jich bude více, ve spolupráci s nimi zajistili otevření kostelů v přiměřené době,“ říká arcibiskup Jan Graubner.

Zájemci se mohou přihlásit na Strahovském opatství buď jednotlivě prostřednictvím google forms nebo prostřednictvím naší farnosti (papírový formulář je možné vyplnit v kanceláři na faře). Matriku členů má na starosti P. Mikuláš. Toto společenství je určeno primárně pro věřící pražské arcidiecéze, ale je otevřené i věřícím ostatních diecézí, zvláště pokud v dané diecézi nic obdobného není.

Statuta společenství jsou k dispozici zde.

Pan arcibiskup Jan oficiálně zahájí činnost společenství o slavnosti sv. Norberta v úterý 6. června 2023 při mši svaté v 18.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově.

 

 

Hledání
Předchozí měsíc  Duben 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN