Synoda

Vydáno: 6.11.2021 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

V rámci synody, kterou vyhlásil papež František, jsme byli jako farnost vyzváni, abychom se do této možnosti, kterou nám církev nabízí, zapojili.

Obdrželi jsme první témata, kterými bychom se měli zabývat v pracovní skupině pro synodu v naší farnosti.

Mám chuť se zapojit a stát se členem pracovní skupiny naší farnosti?

Práce v naší farní skupině bude vyžadovat aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. Od každého, kdo se do skupiny zapojí, se očekává snaha velkodušně a bez předsudků naslouchat druhým a odhodlání upřímně a bez nátlaku sdílet svůj názor. V procesu naslouchání a mluvení je přitom důležité nesoustředit se jen na samotná slova, ale všímat si pozorně toho, jak nasloucháme a jak promlouváme svým srdcem. Půjde o to, učit se naslouchat a mluvit ze srdce, zaměřit se na to, co hýbe naším nitrem. Proč? V nitru se totiž nejen soustředí všechno, co žijeme a čím jsme, ale promlouvá v něm také Duch Svatý, který nám jako Boží Láska byl vylit do našich srdcí.

Základní pozornost bude tedy třeba věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení děje v druhých a ve mně samotném, a jak je samotný Pán v našich srdcích přítomen a v nich pracuje. Takto vedený rozhovor se bude stávat společným rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou opravdová znamení působení Ducha Svatého, který je jeden, a přesto se projevuje v rozmanitosti našich zkušeností. A právě to, co v naší skupině společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha, se stane naším vlastním příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na němž máme každý z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky.

Farní skupinka se sejde v průběhu listopadu 2021 – ledna 2022 celkem třikrát. Setkání budou na sebe navazovat.

Máte tedy chuť se zapojit? Nebojte se zapojit a prosíme o přihlášení do neděle 21.11.2021.

Prosím své kontakty pište na email p.piacek@centrum.cz , nebo volejte na tel 732648232, případně nechte u duchovních farnosti, nebo v sakristii. Kontakt: jméno, telefon, e-mail- pokud máte.

 

Děkujeme za vaši ochotu zapojit se do synodálního procesu, jehož cílem je podle papeže Františka "Učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu."

 

Vaši farní koordinátoři Bára a Petr Piáčkovi

Hledání
Předchozí měsíc  Prosinec 2021  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN