Synoda

Vydáno: 11.12.2021 | Autor: P. Marian | Zpět

Náhled

V rámci synody, kterou vyhlásil papež František, jsme byli jako farnost vyzváni, abychom se do této možnosti, kterou nám církev nabízí, zapojili.

Obdrželi jsme první témata, kterými bychom se měli zabývat v pracovní skupině pro synodu v naší farnosti.

Mám chuť se zapojit a stát se členem pracovní skupiny naší farnosti?

Práce v naší farní skupině bude vyžadovat aktivní účast a ochotu přijmout za svůj určitý způsob dialogu, který je ve svém jádru duchovním rozhovorem. Od každého, kdo se do skupiny zapojí, se očekává snaha velkodušně a bez předsudků naslouchat druhým a odhodlání upřímně a bez nátlaku sdílet svůj názor. V procesu naslouchání a mluvení je přitom důležité nesoustředit se jen na samotná slova, ale všímat si pozorně toho, jak nasloucháme a jak promlouváme svým srdcem. Půjde o to, učit se naslouchat a mluvit ze srdce, zaměřit se na to, co hýbe naším nitrem. Proč? V nitru se totiž nejen soustředí všechno, co žijeme a čím jsme, ale promlouvá v něm také Duch Svatý, který nám jako Boží Láska byl vylit do našich srdcí.

Základní pozornost bude tedy třeba věnovat tomu, co se během našich rozhovorů a sdílení děje v druhých a ve mně samotném, a jak je samotný Pán v našich srdcích přítomen a v nich pracuje. Takto vedený rozhovor se bude stávat společným rozlišováním, ve kterém mají všichni zúčastnění zájem rozpoznat, jaká jsou opravdová znamení působení Ducha Svatého, který je jeden, a přesto se projevuje v rozmanitosti našich zkušeností. A právě to, co v naší skupině společně rozpoznáme jako ryzí dílo Božího Ducha, se stane naším vlastním příspěvkem na cestě k synodální církvi, která je společenstvím, na němž máme každý z nás účast, protože všichni jsme Kristem posláni stát se jeho svědky.

Synodální proces už tedy začal i v naší farnosti. Podařilo se oslovit menší skupinky- společenství v naší farnosti, kteří si ochotně převzali materiály na synodální proces. Materiály byly předány 10 skupinám.

Jsou vytvořeny dvě skupiny z jednotlivých farníků, kteří se přihlásili po ohláškách v kostele.

První termíny setkání jsou:

Skupina 1 (všední dny) středa 15.12.2021 od 19,00 na faře u sv. Jakuba

Skupina 2 (víkendy) neděle 19.12 od 19,00 na faře u sv. Jakuba.

Chceme Vás tímto ještě dodatečně vybídnout, pokud byste měli zájem se synodálního procesu zúčastnit, přijďte na jeden z těchto termínů.

Další informací je posunutí odeslání výstupů z farností do začátku března 2022.

 

Prosíme Vás všechny o modlitby za Synodu i naše setkávání.

 

Koordinátoři farnosti sv. Jakuba  manželé Piáčkovi.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN