Tajemství Kristova početí a umučení

Vydáno: 28.3.2021 | Autor: P. Štěpán | Zpět

Náhled

Podle jedné starověké tradice Pán Ježíš zemřel ve výroční den svého početí, 25. března. O tajemství vtělení jsme rozjímali před několika dny. Vstupujeme do svatého týdne, budeme rozjímat o tajemství utrpení Páně. Mohli bychom se ptát, co mají společného početí Pána Ježíše a jeho ukřižování? Na těchto událostech si můžeme uvědomit, jak veliké je Boží pokora a jak veliká je lidská důstojnost.

Tím, že Bůh člověku daroval svobodu, se na něm jistým způsobem stává závislým, jak připomíná Benedikt XVI. Bůh nemůže dát člověku svobodu a zároveň ho vykoupit bez jeho souhlasu. Početí Mesiáše je dílem Boží milosti, ale také dílem lidské svobody. Nemohlo by se odehrát, pokud by Panna Maria nesouhlasila s tímto Božím plánem spásy. Velikost lidské důstojnosti a lidské svobody má ovšem i svou temnou stránku. Tato lidská svoboda a její respektování ze strany Boha Otce má za následek, že je jeho milovaný Syn veden na smrt na kříži.

Cesta spásy je cestou ponížení, cestou snížení se k člověku, cestou pokory. Jak připomíná Angelo Scarano, Kristus si tuto cestu zvolil, aby se mohl člověku přiblížit. Pokud by přišel s leskem Boží moci, člověka by od sebe vzdálil, naplnil by ho strachem a úzkostí. „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo.“ (Jan 12,24) Než aby byl Ježíš sám v královském paláci oděn mocí a slávou, raději je blízko člověku jako pokořený a potupený služebník.

„Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.“ (Flp 2,6-8) Ježíš přichází jako král v podobě služebníka, vjíždí do Jeruzaléma na oslátku. Události následujícího týdne ho přivedou až na nejhlubší dno lidského ponížení. Přiblíží se i k těm nejposlednějším, kteří jsou na samotném okraji lidské společnosti.

Když Panna Maria řekla „ano“ Božímu plánu spásy, musela radikálně změnit své plány. Nečekal jí pohodlný život. Spolu se svým Synem prožívala jeho nepříjetí, odmítnutí, nepochopení a nakonec jeho umučení a smrt. Když se Pán Ježíš ztotožnil s Božím plánem spásy, odevzdal svému Otci všechno, co měl, svojí lidskou důstojnost, svůj život.

Pokud jako Panna Maria dostaneme odvahu říci „ano“ Božímu plánu spásy, možná i nás nečeká pohodlný život, ale život plný bolesti a utrpení. Pokud se rozhodneme následovat Krista, mějme na paměti jeho varování učedníkům: Pokud svět odmítá jeho, bude odmítat i nás. Otázkou, nad kterou bychom se měli zamyslet, je to, o co opravdu stojíme. Mít pohodlný život na této zemi i za cenu odmítnutí Boha, anebo přijmout dar věčného života, i když nás to bude stát určité oběti.

Hledání
Předchozí měsíc  Červenec 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN