Třetí Kristův příchod?

Vydáno: 29.11.2020 | Autor: P. Štěpán | Zpět

Náhled

Biblická čtení doby adventní nás nejprve zaměřují na tajemství druhého Kristova příchodu. S blížícími se Vánocemi se pozornost přesouvá k tajemství prvního Kristova příchodu. Tajemství vtělení, kdy Panna Maria přijala Boží plán spásy a Bůh se člověku přiblížil maximálním možným způsobem, stal se jedním z nás.

Mohli bychom se ptát: „Co mají tyto dva příchody společného?“ Poodhalují tajemství, že náš Pán je pravý Bůh a pravý člověk. Jeho první příchod před nás staví Ježíšovo lidství. Přestože je král, přišel, aby sloužil. Přestože mu patří všechno, narodil se ve chlévě. Přestože je všemohoucí, přišel jako bezbranné dítě. V druhém příchodu bude patrné jeho Božství, když všichni uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.

Svatý Augustin nás vybízí: „Neodmítejme jeho první příchod, abychom se nemuseli bát druhého.“ Pokud jsme jeho první příchod přijali a stali se křesťany, strach rozhodně není správný postoj. Augustin se dále ptá: „Vždyť co je to za lásku ke Kristu, bojíme-li se, aby nepřišel?“ Dále si pokládá ryze praktickou otázku týkající se našeho jednání: „Co má křesťan dělat?“ Odpovídá na ni „Užívat tohoto světa, ale nikoli mu otročit.“ Tedy, žádný náš vztah, ať už k bližnímu, sobě samému nebo čemukoli stvořenému nás nemá ovládat.

První i druhý příchod Páně jsou objektivní skutečnosti. Kristus se narodil v Betlémě, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Kristus jednou slavně přijde, ať se na jeho příchod těšíme nebo netěšíme. Sv. Bernard z Clairvaux píše o prostředním příchodu, který je skrytý. Pán při něm přichází v duchu a v moci. Při něm jej vidí ve svém nitru jenom vyvolení a jejich duše dochází spásy. Prostřední příchod je určitou subjektivní skutečností, protože je jen a jen na nás, zdali Pána pustíme do svého srdce nebo ne. Prostřední příchod je cestou, kterou má člověk kráčet od prvního příchodu k poslednímu. To samé podobným způsobem o několik staletí dříve vystihl Órigenés, když řekl: „Co ti prospívá, jestli Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?“ Začínající doba adventní nám dává prostor, abychom připravili svoji duši na oslavu Kristova prvního příchodu. Dává nám prostor, abychom ve svém nitru vzbudili touhu po Kristu. Abychom jeho druhý příchod očekávali radostně a s bdělostí. Kéž tohoto času dokážeme plodně využít.

Hledání
Předchozí měsíc  Červen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN