Zahajujeme II. etapu oprav kostela sv. Ignáce v Jihlavě

Vydáno: 29.4.2024 | Autor: Barbora Dostalová | Zpět

Náhled

Jen několik týdnů po ukončení projektu s názvem Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti financovaného fondy EHP a Norska, který se soustředil na opravu průčelní fasády a střechy kostela, bude zahájena II. etapa oprav v hodnotě přes 45 milionů korun.

V posledních dvou letech procházel jihlavský kostel sv. Ignáce náročnou restaurátorsko-konzervátorskou a stavební obnovou střechy a průčelí, která byla slavnostně ukončena v prosinci loňského roku. Už na jaře tohoto roku obdržela Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Jihlava prostředky na realizaci navazující etapy oprav, které se tentokrát budou odehrávat převážně v interiéru kostela.

Součástí projektu II. etapa památkové obnovy kostela sv. Ignáce v Jihlavě je oprava jižní pultové střechy kostela, která nebyla pro nedostatek prostředků zařazena mezi aktivity prvního projektu. V interiéru bude vyřešena absence sociálního zázemí kostela a nevyhovující stav omítek a podlah v sakristii, dále dojde k výměně elektroinstalace a části osvětlení. Obnoveny budou také podlahy a omítky na emporách, kde došlo v rámci prvního projektu k instalaci dvou výstavních expozic a popisků umělecké výzdoby kostela. Na jejich přípravě farnost spolupracovala s Muzeem Vysočiny Jihlava a zpřístupněny jsou v rámci nové návštěvní doby kostela. V době oprav bude expozice přesunuta do hlavní lodi kostela. Nejnáročnější částí projektu však bude restaurování umělecké výmalby. „Jenom náklady na restaurování přesáhnou částku 30 milionů korun. V rámci průzkumu současného stavu výmalby došlo k očištění malého kousku za hlavním oltářem a rozdíl je značný. Slibujeme si, že po ukončení tohoto projektu kostel sv. Ignáce prokoukne i uvnitř,“ říká jihlavský farář Marian Jiří Husek.

Renovací projde i dlouho opomíjená, nevzhledná jižní fasáda kostela směřující do ulice Hluboká, na kterou se farnosti podařilo získat prostředky z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2024.

Fyzická realizace projektu bude zahájena během jarních měsíců roku 2024 a pokračovat bude až do konce roku 2026. Kostel sv. Ignáce přitom stále vítá své návštěvníky. Provoz památky nebude projektem omezen. „Věříme, že zejména restaurátorská obnova nástropní výmalby a iluzivního oltáře se stane atraktivní pro pravidelné, ale i nové návštěvníky kostela. Budou totiž moci v přímém přenosu sledovat, jak se kostel mění pod rukama specialistů,“ doplňuje manažerka projektu, Jitka Klementová.

Předpoklad celkových nákladů projektu se pohybuje okolo 45 milionů korun. Farnost bude většinu prostředků čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027, který ji podpořil prostřednictvím Integrovaných teritoriálních investic Jihlavské aglomerace (IROP 2021 – 2027 ITI JA). Výše udělené dotace činí 40 850 000 korun. Na potřeby oprav však vybírají pravidelně také sami farníci.

 

Sledujte vývoj projektu na stránkách farnosti nebo Facebooku projektu.

Tisková zpráva ze dne 29. 4. 2024 ke stažení zde.

Hledání
Předchozí měsíc  Květen 2024  Následující měsíc
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 

Jak pulsujeme

Banner EEA - CZ
Banner EEA - EN